De native mobiele ios-app voor CIS FM-Portal voor melders/leveranciers

  • location awareness
  • push melder->leverancier
  • push leverancier-melder
  • Integration : Twitter , Twitter followers